Låneformidling

Når man skal søke om et forbrukslån så kan man enten søke i en bank eller en agent. Det finnes i dag over 17 spesialiserte banker innenfor forbrukslån og det finnes rundt 10 agenter. Agentene driver med det man kaller for låneformidling. Låneformidling handler om å være det uavhengige mellomleddet mellom bank og kunde helt til lånet er utbetalt.  Det betyr at det ikke er låneagenten som faktisk låner ut pengene, låneagenten bare legger til rette for kunde og bank. For bare noen få år siden så fantes det kun 3-5 agenter, dette antallet har eksplodert sammen med låneveksten innen usikret lån og nå finnes over 10 agenter.

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor man burde bruke en agent og derfor har vi laget en guide til deg. For disse agentene er virkelig gull verdt for deg som forbruker og denne konkurransen er med på å presse prisene nedover på renter og gebyrer.

Hva er fordelen med agenter og låneformidling?

Den store fordelen med låneformidling er at man som kunde slipper å sende inn over 20 søknader. Det sparer deg for utrolig mye tid og du får samtidig sammenlignet alle tilbudene. Agenter er et mellomledd som ønsker at du skal få et lån, for da tjener agenten penger. Det betyr at agenter stort sett er mye enklere og bedre å forholde seg til enn banker. En bank kan være skeptisk og av mange oppleves som mistenksom, en agent derimot er kun interessert i at du får utbetalt lånet ditt. Når du søker om lån igjennom en låneformidler så forholder du deg stort sett til denne formidleren helt til lånet ditt er utbetalt, først da tar banken over deg som kunde.

Hvilken låneformidler burde jeg bruke?

Det finnes over 10 låneformidlere i Norge, det er kun 4-5 som det er verdt å bruke tid på. En god låneformidler har gjerne et dekkende utvalg av banker. I dagens marked så vil det si at man har minst 15 banker man samarbeider med. Man ønsker at de samarbeider med så mange banker som mulig for da har de et bedre grunnlag å sammenligne på.

Det er ingen hemmelighet at agentbransjen har vært preget av det noen vil kalle for cowboy-virksomhet. Vi anbefaler derfor at du bruker oversikten til BesteForbrukslån.com som baserer seg på markedskunnskap og mange års erfaring innenfor forbrukslån og kreditt.

Hva koster det å bruke en agent?

Det er helt gratis for oss som forbrukere å benytte oss av en låneformidler. Agenten får betalt av banken dersom lånet blir utbetalt. Det betyr at for at agenten skal tjene penger så må du få utbetalt penger. Du trenger dermed ikke å betale en eneste krone til agenten, den regningen tar banken.

Kan jeg stole på en agent?

Dette er et veldig naturlig spørsmål å stille seg, spesielt siden agentene er betalt av bankene. Du kan stole på alle låneformidlere som viser deg lånetilbudet fra bankene som har gitt deg tilbud. De som ikke viser deg dette, kan du ikke stole. Agentene kan ha mange forskjellige avtaler med banker som gir dem forskjellige incentiver

Hvis du har brukt en agent som ikke viser deg alle lånetilbudene så bør du be om å få se alle lånetilbud. Et godt tips her er å alltid søke hos 2 agenter samtidig, da vil man fort merke om noen prøver å lure deg og agentene vil kjempe om å få tilbudet fra deg.

Hvor mye kan jeg låne igjennom en agent?

Agentene i Norge tilbyr lånesummer fra 1000,- og helt opp til 600 000. Hvilken sum agenten kan tilby avhenger av hvilke banker de samarbeider med.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få igjennom en låneformidler?

Du kan få helt opp til 15 år på refinansiering, dersom vilkårene er tilstede for det og maksimalt 5 år på forbrukslån. Det betyr at låneagentene må følge akkurat de samme reglene og til slutt så er det bankene som låner ut pengene.

Hvordan er låneprosessen når man går til en låneformidler?

Låneprosessen hos en låneformidler sammenlignet med en bank er veldig lik. Det første man må gjøre er å fylle ut en søknad. Akkurat som når man fyller ut en søknad i banken så må man være nøyaktig. Når man har fylt søknaden må man sende den inn.

Hos agenten sender man søknaden videre til bankene så raskt du har klikket sendt, hos de aller fleste går denne prosessen automatisk. Deretter så vil bankene komme med eventuelle tilbud eller avslag på søknaden din. De aller fleste agenter har en “Min side” hvor du hele tiden kan følge med på utviklingen i din søknad. Agentene gir deg beskjed når de har ferdigbehandlet søknaden din og fått inn lånetilbud av alle bankene som var interessert i din søknad.

Når søknaden er ferdigbehandlet så må du gå inn å velge det lånetilbudet som passer deg best med tanke på rente, månedsbeløp og lånebeløp. Hvis agenten velger lånetilbud for deg så bør det “ringe en bjelle” og du bør be om en kopi av alle lånetilbud. Etter at du har valgt deg ut et lånetilbud og indikert at du er interessert i det så vil banken sende deg lenke til signering. Hvis banken trenger noe dokumentasjon eller annet så vil låneformidleren gi deg beskjed om dette. Dagen lånet blir utbetalt så skal agenten slette deg fra sine lister og du er bankens kunde.

Hvis du blir kontaktet av en agent etter at banken har utbetalt lånet så bør du snarrest ta kontakt med banken å rapportere dette. Det skal ikke skje og er mest sannsynlig et brudd på avtalene mellom agenten og banken. Når du skal ha nytt lån så bør du heller ta turen innom BesteForbrukslån.com, vi hjelper deg med å finne det riktige lånet.

Hvilke låneformidlere finnes i Norge:

I Norge så har man god blanding av store og små agenter. Nedenfor er listen over alle nevneverdige agenter i Norge:

  • Lendo
  • STK Finans
  • AXO Finans
  • Sambla
  • Centum/Zmarta
  • Telefinans
  • Zensum
  • Aconto
  • Salus Group

Det finnes helt sikkert noen flere agenter, men de har ikke nok banker til å virkelig være et godt alternativ for sine kunder.

Alternative låneformidlere

De siste 2 årene så har det kommet noen nye aktører på markedet som per definisjon er låneagenter. Disse driver med folkefinansiering av forbrukslån. De skal i utgangspunktet være “billigere alternativer” men foreløpig er de ikke det. Frem til nå så har de operert med lave lånebeløp og kundene må selv betale for etableringsgebyret. Så selv om de markedsføres som veldig gode alternativer så er de ennå ikke dette. I Sverige derimot så har denne type aktører blomstret frem og med tiden så vil kanskje disse kunne tilby et like godt produkt som banker og tradisjonelle låneformidlere.

Må låneformidlere ha konsesjon?

Nei, låneformidlere trenger ingen godkjenning fra Finanstilsynet, men agentene er underlagt bankene de samarbeider med. Det betyr at de indirekte er underlagt Finanstilsynet og vil selvfølgelig måtte følge norsk lov.

Hvordan klager jeg på en låneagent?

Hvis du ønsker å klage på en låneagent så er den enkleste måten å ta kontakt med låneagenten direkte. Dersom det ikke fungerer så kan du kontakt med en eller flere av bankene som agenten samarbeider med. Bankene er de som “passer” på at agentene gjør som de skal og banker reagerer normalt sterkt på agenter som ikke kan oppføre seg.