Lån med betalingsanmerkning

Du har kanskje hørt at man ikke får lån med betalingsanmerkning? Dette er i stor grad riktig. Har man havnet i økonomisk ruskevær vil man oppleve å få avslag på de fleste lånesøknader. Sagt på en annen måte: Man er «svartelistet» hos en rekke banker og låneinstitusjoner. Men ikke bare der.

Man kan også oppleve at det er umulig å kjøpe en ny mobiltelefon, for eksempel. Eller varer på avbetaling. Livet er rett og slett vanskeligere for dem som har fått én eller flere betalingsanmerkninger.

Men det finnes et lys langt inne i tunnelen. Det er faktisk mulig å ta opp lån med betalingsanmerkning. Heng med videre, så skal du få vite hva som kan være veien ut av uføret.

Hva er en betalingsanmerkning?

Godt over 200.000 nordmenn er registrert med én eller flere betalingsanmerkninger. Men hva er egentlig dette utysket, som forsurer hverdagen til så mange? Vel, her er forklaringen:

Har du noen gang betalt en regning etter forfall? Da har du kanskje fått et inkassovarsel fra den du skylder penger. Ved siden av at disse varslene er ubehagelige der de deiser ned i postkassen eller innboksen din, er de også en advarsel om at du er faretruende nær ved å pådra deg en betalingsanmerkning. Inkassovarselet er bare første skritt på veien.

Inkassotrøbbel

Dette er viktig: Du har ikke fått en betalingsanmerkning bare fordi du har fått et inkassovarsel. Men gjør du ikke noe med varselet, altså betaler det du skylder, er det like før. Slik er prosessen:

 1. Du lar være, eller glemmer å betale en regning. Eller en låneinnbetaling, for den sakens skyld.
 2. Så snart forfallsdatoen er passert, kan den du skylder penger, sende deg et inkassovarsel.
 3. I inkassovarselet skal du få minst 14 dager på deg til å betale.
 4. Betaler du ikke i løpet av de 14 dagene, vil kravet bli en inkassosak, gjerne håndtert av et inkassoselskap.
 5. Inkassoselskapet sender deg nå en betalingsoppfordring. Her skal du også få et minimum av 14 dager til å betale det du skylder.
 6. Betaler du heller ikke i løpet av de nye, 14 dagene, kan kravet bli sendt videre til rettslig inndrivelse.

Og det er her, ved en rettslig inndrivelse, at du kan få registrert en betalingsanmerkning på deg. Det skal riktig nok gå 30 dager fra at den rettslige inndrivelsen blir iverksatt til at merkingen begynner å gjelde. Men det kan altså gå snaut 2 måneder fra at en regning har forfalt til at norske kredittregistre får beskjed om at du skal merkes med en betalingsanmerkning. Og for å strø salt i såret: En betalingsanmerkning er i realiteten et stempel på at man er en dårlig betaler.

Store konsekvenser

Å få en betalingsanmerkning på seg, er alvorlige saker. Fordi så mye av hverdagen er basert på kjøp og salg, ofte på kreditt, beskriver enkelte det som å få livet satt på pause. For mye blir vanskeligere hvis du er oppført som en dårlig betaler.

 • Det kan, for eksempel, bli vanskeligere å få kjøpt seg en ny mobil, eller et internettabonnement.
 • Har du lyst på en ny bil? Den må du trolig se langt etter så lenge betalingsanmerkningen gjelder.
 • Huslån? Forbrukslån? Kredittkort? Her må du finne deg i mange avslag. For svært få er villige til å låne ut penger til dårlige betalere.

Men alt håp er allikevel ikke ute. Spesielt hvis du er interessert i å rydde opp det økonomiske rotet du har havnet oppi. Mer om det snart.

Evig anmerkning?

Kari Nordmann har en betalingsanmerkning. Allikevel søker hun om et forbrukslån. Banken, som mottar søknaden hennes, gjør en kredittsjekk. Det vil si at den kontakter et kredittopplysningsbyrå for å finne ut hvordan Kari er som betaler. Ettersom alle norske kredittopplysningsbyråer har noenlunde samme informasjon, spiller det liten rolle hvilket byrå banken kontakter. Alle vil si det samme: Kari er en dårlig betaler. Hun får avslag på lånesøknaden.

Man kan med andre ord ikke gjemme seg. En betalingsanmerkning er offentlig. Alle som har rett til å vite om den, kjenner til den. Men den varer ikke evig.

Etter loven skal betalingsanmerkninger slettes så snart pengene man skylder er betalt. Det vil si at så snart Kari har gjort opp for seg, finnes det ikke spor av betalingsvanskene hennes i et eneste register. Kari er «ren». Eller en god betaler, om du vil.

Lån med betalingsanmerkning?

Kari fikk altså ikke forbrukslånet hun ønsket seg. Fordi hun hadde en betalingsanmerkning. Å låne ut penger til henne ble en for stor risiko for banken. Så da er vel løpet kjørt, da, hvis man har en anmerkning på seg, eller?

Nei. Ikke helt.

Det finnes to långivere som er villige til å ta risikoen. Disse er Gjeldsmegler1 og Bank2. Begge selskapene har spesialisert seg på å hjelpe personer som har det trangt økonomisk. Og det spiller ingen rolle om man har en betalingsanmerkning med i bagasjen. Klarer du å innfri kravene deres, kan du låne mye penger, til en god rente.

Ny start

Bank2 og Gjeldsmegler1 kan være veien ut av økonomiske vansker. Så lenge man selv er innstilt på å starte på nytt. Begge selskapene er villige til å låne ut penger, selv til «dårlige betalere», hvis formålet er å få skikk på økonomien. Har du for eksempel mange små lån, som hver for seg koster mye, kan du få selskapene med på en refinansiering. Fordelene er flere:

 • Du kan betale ut alle andre du skylder penger.
 • Du kan få gjort opp for deg i pågående inkassosaker.
 • Det totale månedsbeløpet på gjelden din, kan bli vesentlig lavere.

Ikke uten krav

Nå må ingen tro at det bare er å rusle bort til Bank2 eller Gjeldsmegler1 og be om penger sånn helt uten videre. Begge stiller flere krav til dem de vurderer å hjelpe.

 • Et lån hos disse selskapene må sikres, for eksempel med pant i eiendom du eier.
 • Du må også ha en fast inntekt som gjør deg i stand til å betjene den nye gjelden.

Oppfyller du disse kriteriene, kan du få lån, selv med betalingsanmerkninger. Og så lenge lånet skal brukes til å refinansiere annen gjeld. Eller sørge for at gamle inkassosaker forsvinner.

Et lån fra enten Bank2 eller Gjeldsmergler1 vil i de fleste tilfellene redusere de månedlige lånekostnadene merkbart mye. Du vil få mer å rutte med, rett og slett. Og du er på god vei ut av en vanskelig, økonomisk situasjon.