Depositumslån

Boligprisene har steget de siste 10 årene, det betyr at leieprisene har steget i takt med boligmarkedet. Gode renter har gjort sitt til at folk har investert i leiligheter for å leie ut og samtidig få med seg prisoppgangen i markedet. Høye husleier er et problem i seg selv men depositumet utleierne krever kan være den største utfordringen for veldig mange. Det er ikke veldig mange som har 60000,- liggende på en konto til depositum. Det trenger ikke å bety at du tjener lite eller dårlig med penger. Dette er et problem som oppstår hos veldig mange, heldigvis så finnes det en mulighet å finansiere depositumet med et lån. Vi kaller dette for et depositumslån.

Med et depositumslån så blir ikke depositumet et problem når du skal lete etter leilighet. Du låner pengene til depositum, deretter betaler du et beløp hver måned. Beløpet du betaler vil gjøre at depositumet vil bli betalt ned over tid. Når du har betalt ned depositumslånet har du et beløp du kan bruke som depositum senere.

Hvor mye koster det å låne penger til depositum?

Et depositumslån er en form for forbrukslån. Prisen på lånet er dermed renten som banken gir deg i tillegg til eventuelle etableringsgebyr som måtte tilkomme. Rentebetingelsene varierer fra bank til bank. Normalt ligger renten på mellom 10% og 20%.  Fordi renten er høy så anbefaler vi at du betaler ned lånet så raskt som mulig.

Hvem kan få depositumslån?

Alle som har fast skattepliktig inntekt over 230000,- og som ikke har betalingsanmerkninger kan få låne penger til depositum. Hvis du ikke har bodd i Norge de siste 5 årene så kan du få avslag og bankene ser helst at du har norsk statsborgerskap.

Det kommer en del henvendelser fra studenter som lurer på om de kan få depositumslån. Dessverre så regner ikke banken stipend og studielån som inntekt. Det betyr at de aller færreste studenter har mulighet til å ta opp et depositumslån. Vi vet at enkelte større banker som Nordea, DNB og Storebrand kan hjelpe studenter med dette dersom man er totalkunde.

Hvor mye kan jeg få i depositumslån?

Dersom du velger et forbrukslån kan du søke om høye beløo, men de aller færreste har behov fir så store summer til depositum. Vi anbefaler at når man søker om lån til depositum at man ikke søker om mer penger enn man faktisk trenger. Renten er gjerne høy på disse lånene og du ønsker ikke mer gjeld enn nødvendig.

Nedbetalingstid

Du kan selv velge hvilken nedbetalingstid du ønsker. Det kan maksimalt være 5 år, vi anbefaler at du betaler ned lånet så raskt som mulig.

Hvordan søker jeg om depositumslånet?

Du kan søke om et lån uten sikkerhet veldig enkelt ved å bruke listen vi har laget. Vi anbefaler at du bruker en eller to agenter som søker om lån for deg. Grunnen til dette er at du ønsker å vite at du har fått de beste betingelsene. Hvis du velger en agent så søker du i over 14 banker på en gang, det betyr at du er garantert et konkurransedyktig lånetilbud.

Det tar rundt 10-20 minutter å få svar på din lånesøknad. Når du har fått svar fra agentene eller bankene så må du velge deg ut lånetilbudet som passer deg best. Etter at du har valgt lånetilbud så vil du motta en måte du kan signere lånetilbudet. Etter at du har signert lånetilbudet vil banken gjøre en verifisering av opplysninger du har oppgitt og de har innhentet. Hvis alt stemmer vil banken utbetalte lånet så raskt de klarer.

Alternativer til depositumslån

Det finnes ikke mange alternativer til depositumslån. Det finnes aktører som garanterer depositumsbeløpet for deg, mot at du betalt rundt 10% i et engangsgebyr til dem. Hvis du ikke betaler leien din så vil de betale huseieren din det du skylder og deretter så vil de kreve den fulle leien av deg. Dette kan være et billigere alternativ enn et depositumslån, men man må betale en sum for hver eneste gang man skal leie.

Hvis man låner penger til depositumet så vil man etter hvert ha et eget depositumsbeløp som man ikke trenger å betale gebyrer eller renter på det. Et depositumslån er en fin måte å skaffe seg depositumet man trenger over tid.

Løsningen hvor man betaler 10% av depositumet i gebyr for at huseieren skal få en garanti vil ikke på sikt gi deg et depositumsbeløp. Den eneste fordelen med dette produktet er at du eventuelt kan plassere pengene dine i andre mer lukrative steder.

5 depositumstips til deg

Før du setter over noen penger i depositum så er det noen gode råd du burde følge:

  1. Ikke overfør noen penger før du har sett boligen
  2. Sørg for at det er en skikkelig depositumskonto
  3. Se til at beløpet stemmer i kontrakten
  4. Sjekk at kontrakten ikke gir huseier rettigheter til å trekke utgifter fra depositumet
  5. Bruk alltid Google på huseieren før du signerer lånetilbudet

Hva er en depositumskonto:

En depositumskonto er den mest ryddige måten å oppbevare et depositum for både leietakere og huseiere. Man setter penger inn på en konto som er låst, det betyr at verken huseier eller leietakere kan gjøre uttak fra kontoen. Depositumet blir først utbetalt når både utleier og leietaker har bedt om at det blir utbetalt. Beløpet skal maksimalt være på 6 måneders husleie. Leietaker har krav på renter som depositumet bærer.

En depositumskonto har et etableringsgebyr og det er utleier som tar denne kostnaden. Vi vet at det er en del utleiere som ønsker å ha full tilgang på depositumskontoen. Du burde ikke sette over noe depositum til en konto som kun utleier har tilgang til. Det er mange som har gjort denne feilen, tapt hele depositumet til en uærlig leier.

Hvor mye er det vanlig å ha i depositum?

Det er vanlig å ha 3-6 måneder i depositum. Hvis husleien er veldig høy så er det veldig vanlig med kun 3 måneder. Det er utleier som bestemmer hvor mye han eller hun ønsker i depositum.