Avslag på søknaden om forbrukslån

27 juni, 2019

Det er forskjell på hvordan bankene vurderer en kunde som søker om forbrukslån. En bank kan mene at risikoen er for stor og avslår søknaden, mens en annen vil komme til å innvilge lånet. Har du fått avslag kan du se på løsninger for å få lånet likevel.

Banken sier nei

Har du fått et avslag fra en bank om forbrukslån kan det godt hende at dette er en korrekt avgjørelse. Dette da bankene er bundet opp av lovverket til å avslå søknader, om de anser at man ikke oppfyller de kravene som settes. Et avslag fra en bank betyr ikke at du ikke kan få lån i en annen bank, men du bør vurdere dette nøye. Rentene på et usikret lån kan bli høye om du ligger i grenseland for hva som kreves. Det du eventuelt kan gjøre er å forbedre sjansene dine for lån selv.

Slik kan du likevel få lån

I utgangspunktet er det kredittsjekken, som banken gjør, som viser om du oppfyller kravene banken har for å ta opp et forbrukslån. Har du fått avslag på grunn av denne kan du prøve å forbedre kredittscoren din på egen hånd, og deretter søke på nytt. Det vil si at du sjekker at alle opplysningene om deg, angående kredittverdighet, er korrekte. Er årsinntekten korrekt, eller sitter banken med gamle opplysninger? Har andre selskaper slettet oppgjorte betalingsanmerkninger, eller står de fortsatt i ditt navn? Er opplysningene banken sitter med datert bak i tid er det en enkel sak og rette opp, og du kan sende en ny søknad. Enten til samme bank, eller en annen.